• verk_2019.

    &

    Nefotografické úžitkové objekty, ktoré som začal vyrábať ako pripomienku mojich neumeleckých pracovných skúseností. Betón a železo je pevná stavebná štruktúra, nositeľ stability a trvácnosti. Brutalita a korozívny stav zakonzervovaných súčiastok je dialógom minulosti, pominuteľnej funkcie ale aj zrkadlom estetického kódu v súčasnom designe.