• transfers_2015.

    &

    Impulzom pre sériu 30 čiernobielych fotografií bolo oživiť virtuálne/bitové/ svetlo, prostredníctvom optických a fotochemických procesov. Zozbieral som multifarebné, žiarivo magické až gýčovité pozadia osobných počítačov s klúčovým názvom light /svetlo/ a prevodom do svetlocitlivého materiálu im dávam nový/lepší/ život. Povyšujem ich na artefakt ale zároveň chcem zneistiť prepojenie medzi bitovým a významovým svetom.
    The impulse for nine black and white photographs was to revitalize virtual (bit) light through optical and photochemical processes. Marko collected multicolor, bright magical and cheap PC backgrounds with the key title light (svetlo) and transferring them to the light-sensitive material he gave them new (better) life. He upgrades them to artifact but he wants to make uncertain the connection between the bit and semantic world.