• light box_2014.

    &
    Sedem objektov/obrazov/ pohrávajúcich sa s interpretáciou diváka. Box na prvý pohľad ilustruje rôzne zdroje umelého osvetlenia, ktoré divák môže dekódovať ako štruktúry, vzorky alebo archetypy. Obraz žiarovky však chápem aj ako prvotný moment uvedomenia si vlastnej životnosti. Je možné aby naše svetlo nevyhaslo ešte dlho potom ako sa skončí jeho záruka? Je overiteľné či bude naďalej žiariť aj potom ako bude odstrihnuté od zdroja?
    These seven objects (images) are dallying with the interpretation of the viewer. At first glance the box illustrates various sources of artificial light that the viewer can decode as structures, patterns or archetypes. However picture of the bulb Marko understands as an initial moment of awareness of his own life time period. It is possible that our light will not go out long after its warranty has expired? Is it verifiable that it will continue to shine even after it will be cut off from the source?