• visible shift 3_2009.

    &

    Viditeľný posun 3

    Moja spolupráca s Petrom Homolom pokračuje. Omar Mirza nás prizval do svojho kurátorského projektu Art works, ktorý bol prezentovaný na Prague Biennale 4. Koncept bol taký, že sme navštevovali s Petrom hlavné mestá Európy a nechali sme sa portrétovať pouličným umelcom. Nakoľko uskutočniť takúto prácu sa nám videlo nereálne, oslovili sme študentov umeleckej školy, ktorí to prekreslili z fotografií. Bol to vlastne podvod na vlastnom koncepte.