cv

portret

 

Poprad, 1975

1989-1993 Stredné odborné učilište služieb, Kežmarok

1993-2000 základná vojenská služba, rôzne zamestnania, alternatívny život

2000-2006 štúdium na Katedre fotografie a nových médií, Vysoká škola výtvarných umení Bratislava

2006-2007 technický asistent na Katedre teórie a dejín umenia, Vysoká škola výtvarných umení Bratislava

2007-2021 odborný asistent na Katedre fotografie a nových médií, Vysoká škola výtvarných umení Bratislava

 

WORKSHOPY

1998- AMFO A DIAFOTO, Liptovský Mikuláš

1998- Letná škola fotografie, Poprad

2000- Letná škola fotografie, Poprad

2001- Letná škola fotografie, Poprad

2001- Odovzdávanie posolstva – Spišská Kapitula

2006- 13m3, Bratislava

2007- SOCHA NA VODE, Mašekov mlyn, Sympózium

2010- Plytčiny a hlbočiny, Kolárovo, Sympózium

2011- Vizuálna premena Slovenska, Slovensko

2012- Tajuplná krajina – Banská Štiavnica

2012- Identita, portrét, móda – Košice

2014- BA/BB – Kremnica

 

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

2000- Dobesecherov efekt a iné, Art Klub-Elektráreň, Poprad

2007- Prvá identitná, Cafe scherz, Bratislava

2011- Nič nového pod slnkom, Artotéka, Bratislava

2015- BLACKANDLIGHT, AMT_Project, Bratislava

 

SKUPINOVÉ VÝSTAVY

1996-AMFO A DIAFOTO, ČIERNY OROL-Liptovský Mikuláš

1998-AMFO A DIAFOTO, ČIERNY OROL-Liptovský Mikuláš

1998-Národné Osvetové Centrum- Bratislava

1998- LFŠ, ELEKTRÁREŇ- Poprad

1999-MEDZINÁRODNÉ BIENÁLE AMATÉRSKEJ FOTOGRAFIE- Benátky

2000-LFŠ, ELEKTRÁREŇ-Poprad

2002- Odovzdávanie posolstva, MÉDIUM- Bratislava

2002-OnLINE CAFÉ- Bratislava

2003-OČAMI SONY, SONY-Bratislava

2004-BARÓNKA- Kežmarok

2004-PODVEDOMIE, GALÉRIA MLADÝCH- Nitra

2004-Študenti VŠVU -Praha

2004-SLOVENSKÉ CENTRUM-Praha

2004-SKC-Belehrad

2004-IZBA-Novy Sad

2004-Priestor pre pixel-U KLUB-Bratislava

2005-GENERATION EAST, MEDIUM-Bratislava

2005-ZLÍNSKY PES-student film festival, Zlín, Czech republic

2005-AČKO-student film festival, Bratislava

2007-Dobrý ročník – OPEN GALLERY – Bratislava

2007-Viditeľný posun – Galéria ARTOTÉKA- Bratislava

2008-Viditeľný posun II- GALÉRIA MLADÝCH – Nitra

2008-TRANSMITER, Galéria PF, Bratislava

2008- ALLONS ENFANTS, Slovenský inštitút, PARÍŽ

2008- VÝCHODZÁPAD, Galéria Médium, Bratislava

2008- VÝCHODZÁPAD, Nitrianská Galéria, Nitra

2009- Prague Biennale 4 – Art Works, Praha

2009- mc2 lesk – Kontejnery umění, Brno

2009- ALLONS ENFANTS, Slovenský inštitút, Waršava

2010- Zóna okraja, Galéria Solnice, České Budějovice

2011- Vizuálna premena Slovenska, Artotéka, Bratislava

2011- My vám ukážeme, Aula, Brno

2011- Mladé Médium, Dom umenia, Galéria Médium, Bratislava

2013- Ľubo Stacho a Laboratórium, Dom fotografie, Liptovský Mikuláš

2014- HRIECHY, Slovenské Národné Divadlo, Bratislava

2015- Tušenie, FRESHMAN´S Gallery, Bratislava

 

VIDEO

2002- OBAL

2003- TELENOVELA

2004- CIRKULATION

2004- EJECT

2004- PRIESTOR PRE PIXEL

2005- LUNCHETIME 4:59

2007- VIDITEĽNÝ POSUN

2008- VIDITEĽNÝ POSUN II.

2008- LOKÁLNE NAPäTIE

2009- MIRIÁZA

2009- CESTOU NECESTOU

 

PARTICIPÁCIA A INÉ PROJEKTY

2004- PHOTOGRAPHY SCHOOLS MEETING, Skoky, POLAND

2006- Založenie EJECT o.z.

2007- EJECT.SK- Hladné oko, Central European House of Photography, Bratislava

2007- EJECT.SK-VIDEO SESION , Levice

2007- EJECT.SK- Verejné projekcie, Café Sherz, Bratislava

2007- NA JEDNEJ LODI, Projekt nadácie PONTIS n.o.

2008- NÁPAD SA RÁTA, Projekt VOICES n.o.

2008- SKUPENSTVÁ OBRAZOVEJ DOSTUPNOSTI, vedenie workshopu na Katedre fotografie

2008- AUTOPORTRÉT V ČASOPR…, vedenie workshopu na Katedre fotografie, tvorivá dieľna Kremnica

2009- PERFORMANCE V KREMNICI, odborná asistencia pri vedení tvorivej dielne

2011- Vizuálna premena Slovenska, vedenie tvorivej dielne

2012- Aktuálny výber, kurátorská koncepcia výstavy študentov Katedry fotografie a nových médií, Fakulta masmediálnej komunikácie, Trnava

2012- Tri dielne, kurátorska koncepcia výstavy študentov Katedry fotografie a nových médií, SNM Bratislava

2013- Ľubo Stacho a Laboratórium, spolukurátor výstavy, Dom fotografie, Liptovský Mikuláš

2013 – Lektor fotografickej dielne, Reedukačné centrum v Spišskom Hrhove

2014- Lektor fotografickej dielne, Reedukačné centrum v Spišskom Hrhove

2014- Lektor tvorivej dieľne BA/BB, Kremnica

 

PUBLIKOVANÝ V

Katalóg Mladé médium, VŠVU, 2011

Katalóg PRAGUE BIENNALE 4, Giancarlo Politi Editore, 2009

SALTO 1-2/2008/str.48-55 časopis o pohybovom a alternatívnom divadle

Katalóg Východzápad Eastwest, Katedra fotografie, VŠVU, 11.2008

Katalóg ALONS ENFANTS, Katedra fotografie, VŠVU 2008

FLASH ART 7-8 /2008/ EJECT, Ivana Madariová

FOTOGRAF 7/2006/str. 97 a magazine of photography and visual culture

Katalóg MLADE SLOVAČKE FOTOGRAFIJE, Izba-Novy sad, 2006

Katalóg SAVREMENA SLOVAČKA FOTOGRAFIJA, Cirkus-Belehrad, 2006

Katalóg ODOVZDÁVANIE POSOLSTVA, Katedra fotografie, VŠVU, 2002