• 1/2face_2015.

    &

    Viete ako vyzerá váš /ne/obľúbený autor? Spoznali by ste na ulici výtvarného umelca, ktorého tvorbu obdivujete alebo nenávidíte. Zatiaľ, čo tváre hercov, spevákov a politikov sú nám do znudenia známe, málokto tuší ako vyzerajú súčasní slovenskí výtvarní umelci. I keď sa Marko nepovažuje za reprezentatívneho zástupcu slovenskej výtvarnej/umeleckej/ komunity, podrobil svoj fotografický polportrét detskej predstavivosti. Je jedno ako vyzeráte, ak ste dobrý určite vás niekto raz spozná a identifikuje.
    Do you know how your (not) favorite author does look like? Will you recognize the fine artist – whose work you admire or hate – on the street? While the faces of actors, singers, and politicians are unexcitingly known to us, only few people have an idea how do look like contemporary Slovak artists. Although Marko is not considered as a representative of the Slovak art community, he subjected his photographic half-portrait to children’s imagination. It doesn’t matter how do you look like; if you were good, you would be surely recognized and identified.